Influenza

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.


Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 22.9 2022 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:


 • Personer der er fyldt 65 år.
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:o Kroniske lungesygdomme
  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.


Vaccine til Børn, 2-6 år


Hvorfor tilbydes børn influenzavaccination?


Som noget nyt, på baggrund af situationen med covid-19, tilbydes børn i alderen 2 til og med 6 år gratis influenzavaccination i sæsonen 2022/2023. Hos de fleste børn er influenza en mild infektion, oftest med et ukompliceret forløb. Men nogle børn kan få tilstødende komplikationer i luftvejene, som f.eks. nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at barnet tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er sjældent, at børn dør af influenza.


Børn får oftere influenza og er mere smitsomme end voksne. Med vaccination af de 2 til og med 6-årige er håbet, at undgå sygdom og bekymring i familierne, samt forhindre fravær og isolation hos børn og øvrige familiemedlemmer. På grund af den særlige situation med covid-19-epidemien, tilstræbes det i denne influenzasæson, at forebygge al sygdom, der kan forebygges. Børn tilbydes også influenzavaccination, for at forebygge spredning af influenzavirus i befolkningen. Dermed beskyttes sårbare grupper og man undgår at belaste sundhedssystemet. Indtil videre gælder tilbuddet om vaccination af børn kun for influenzasæsonen 2022/2023.


Børn bliver tilbudt en influenzavaccine i form af en næsespray, hvor der sprøjtes én dosis op i hvert næsebor. Vaccinen er en levende svækket vaccine. Hvis det er første gang barnet bliver vaccineret mod influenza, skal barnet vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum.

Vaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn, og er derfor sikker at anvende til ovenævnte gruppe. Vær dog opmærksom på, at der er enkelte børn, der ikke må vaccineres med levende svækkede vacciner, og derfor skal tilbydes en anden influenzavaccine, se produktresume for Fluenz Tetra®. Den vaccine, der i år tilbydes i Danmark, har igennem en årrække været anvendt i bl.a. England og Finland. For yderligere information om influenzavaccination af børn, risikobørn og kontraindikationer for Fluenz Tetra, se Dansk Selskab for Pædiatri hjemmeside.


Hvordan anvendes den nasale spray?


Fluenz Tetra® leveres samlet med hele dosis (0,2 ml) i en nasal applikator med en dyse (med beskyttelseshætte), stempel, stempel-stopper og dosisfordeler klips.


Administration:

 1. Beskyttelseshætten fjernes
 2. Barnet skal være i en opretsiddende stilling. Applikatorens dyse placeres lige inden for barnets næsebor, hvorefter halvdelen af dosis (0,1 ml) indgives ved at trykke stemplet ned, i en hurtig enkel bevægelse, indtil dosisfordelerklipsen forhindrer yderligere tryk.
 3. Fjern herefter dosisfordelerklipsen ved at klemme klipsen sammen og fjerne denne fra stemplet.
 4. Indgiv anden halvdel af dosis (0,1 ml) i det andet næsebor, på samme måde, som ved første næsebor, straks eller kort tid efter første dosis.


Barnet kan trække vejret normalt mens vaccinen indgives. Det er ikke nødvendigt, at inhalere eller snøfte.


Hvem kan få influenzavaccination som nasal spray?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge fra 2 år.


Børn inden for målgruppen 2 til og med 6 år kan tilbydes denne vaccination gratis i sæsonen 2022/2023. Hvis barnet ikke er blevet influenzavaccineret før, skal der gives to doser med fire ugers interval. I de tilfælde hvor et barn skal have to doser, men fylder 7 år inden anden dosis kan administreres, kan anden dosis fortsat administreres gratis.


Fluenz Tetra® er en levende svækket vaccine, og derfor kontraindiceret for nogle patientgrupper og immunsupprimerede børn. For yderligere specificering af disse grupper, se vaccineleksikon. Søskende til immunsupprimerede børn bør ikke vaccineres med en levende svækket vaccine, pga. potentiel risiko for smitte af den immunsupprimerede.


Disse børn skal tilbydes en inaktiveret influenzavaccine, der er godkendt til deres aldersgruppe. I år er det enten Vaxigriptetra® eller Influvactetra®, der begge kan bruges til børn fra barnet er 6 måneder, i samme dosis som for voksne, læs mere i vaccineleksikonnet.

For andre kontraindikationer, se vaccineleksikon eller Dansk Selskab for Pædiatris hjemmeside


Hvad hvis hele dosis ikke gives? Nys, blokeret næsebor eller løbenæse
Det er ikke nødvendigt, at gentage vaccination, så længe blot én af de halve doser (sv.t. 0,1 ml) er givet korrekt i et næsebor. Hver af den halve dosis (0,1 ml) indeholder nok viruspartikler til at inducere et immunrespons.


Må gravide sundhedspersonaler arbejde med en levende svækket nasalspray?
Ja, det må de gerne. Der er ingen risiko for gravide eller andre, hvor levende svækkede vacciner er kontraindiceret, ved administration af den nasale spray til patienter.


Der er således ingen aerosoler af vaccinen i luften ved vaccination i næseboret. Teoretisk set er der en risiko for eksposition, hvis vaccinen administreres uden for næseboret. Der er ikke blevet påvist nogle tilfælde af transmission af vaccinevirus til sundhedspersonalet i USA, hvor denne slags vaccine har været brugt i mange år. Ud fra et forsigtighedsprincip, bør meget stærkt immunsupprimerede personer dog ikke administrere vaccinen.


Virker den levende svækkede nasale influenza vaccine andeledes end de inaktiverede, der gives i.m.?
Den nasale influenzavaccine beskytter med både antistofproduktion lokalt i slimhinderne i luftvejene, der hvor influenzavirus kommer ind i kroppen, og ved systemisk antistofproduktion.


Må Fluenz Tetra® gives samtidig med andre vacciner?
Fluenz Tetra® er en levende svækket vacciner, og der skal derfor være opmærksomhed på intervallet mellem den og andre levende svækkede vacciner. To levende svækkede vacciner må gerne administreres samtidig, men hvis ikke de gives på samme tidspunkt, skal der være et interval på fire uger mellem administrationerne. Se mere her


Skal barnet vaccineres, selv om det for nyligt har overstået en influenza- eller covid-19-infektion?
Ja, det anbefales at barnet influenza vaccineres på trods af nylig afsluttet influenza eller covid-19-infektion. Vaccinen kan gives, når patienten er frisk igen, og ude af isolation (gældende for personer med tidligere covid-19-infektion). Det anbefales ikke at vaccinere hvis barnet er akut utilpas, eller har feber.


Må risikobørn over 6 år, men under 18 år, få Fluenz Tetra®?
Børn i denne gruppe kan vælge at få den nasale spray i stedet for en influenzavaccination som stik. Vær dog opmærksom på, at en levende svækket vaccine ikke er en kontraindikation for barnet.